Марсель, Франція

Sciences economiques et de gestion

мова навчання: французька навчання на ..мові
Напрями навчання: економічних і адміністративних
систем освіти: денна форма, заочна форма
Сайт www університету: www.univ-amu.fr/
Privacy Policy