Париж, Франція

Économie, gestion, information et communication

мова навчання: французька навчання на ..мові
Напрями навчання: економічних і адміністративних
систем освіти: денна форма, заочна форма
Сайт www університету: www.u-paris2.fr/
Privacy Policy