Аспірантура в Європі

держава
воєводство
місто
група спеціальності
мова навчання
Тип університету - Польща  
Статус університету  

Краківська гірничо-металургійна академія ім. С.Сташіца

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się corocznie a podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego.