Париж, Франція

Économie, organisations, société

мова навчання: французька навчання на ..мові
Напрями навчання: економічних і адміністративних
систем освіти: денна форма, заочна форма
Сайт www університету: www.u-paris10.fr/
Privacy Policy