Новосибірськ , Росія

Агрохимия и агропочвоведение

Бакалавр
мова навчання: російськанавчання на ..мові русийскій
Напрями навчання: сільське господарство, лісове господарство та рибальство, ветеринарна
систем освіти: денна форма
Сайт www університету: www.nsau.edu.ru
Privacy Policy