Новосибірськ , Росія

Государственное и муниципальное управление

Бакалавр
мова навчання: російськанавчання на ..мові русийскій
Напрями навчання: економічних і адміністративних
систем освіти: денна форма, заочна форма
Сайт www університету: www.nsau.edu.ru
Privacy Policy