Ґданськ, Польща

Інформатика

Informatyka

Бакалавр - інженер
мова навчання: польськанавчання на ..мові польській
Напрями навчання: інформaтика
систем освіти: денна форма, заочна форма
Studenci zdobywają ogólną wiedzę z za­kresu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, zwłaszcza dotyczące programowania (C++, PHP, Java, .NET), baz danych i projektowania.
Сайт www університету: gdansk.pja.edu.pl/
Privacy Policy