Ґданськ, Польща

Графіка

Grafika

Бакалавр
мова навчання: польськанавчання на ..мові польській
Напрями навчання: мистецькa
систем освіти: денна форма, заочна форма
Kierunek ten jest odpowiedzią na potrzeby szybko zmieniającego się świata XXI wieku. Profil kształcenia zapewnia Studentom łączenie artystycznej wrażliwości, rozumienia komunikacji wizualnej oraz doskonałych umiejętności wykorzystania narzędzi i technologii informatycznych. Dzięki takiej koncepcji programu realizowanego na Uczelni, nasi Absolwenci stają się cennymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. W zakresie sztuk plastycznych PJATK przywiązuje dużą wagę do form komunikacji wizualnej, dlatego Studenci zapoznają się dogłębnie z technikami wypowiedzi bazujących na rysunku, malarstwie, fotografii, grafiki warsztatowej i multimedialnej oraz sztuki operatorskiej. Już od pierwszych zajęć trwają intensywne warsztaty Adobe, prowadzone przez certyfikowanych instruktorów tej firmy.
Сайт www університету: gdansk.pja.edu.pl/
Privacy Policy