Бартошице, Польща

Pedagogika pracy z BHP

Бакалавр
Напрям навчання: Педагогіка
мова навчання: польськанавчання на ..мові польській
Напрями навчання: педагогічна
систем освіти: денна форма, заочна форма
  • Опис:

  • pl
Bezpieczeństwo, indywidualne i zbiorowe, staje się dobrem coraz bardziej pożądanym. Jego zapewnienie jest fundamentalną powinnością państwa. Świadomość indywidualna i społeczna w tej dziedzinie jest coraz większa, a świat oczekuje rozwiązań systemowych. Problematyka ta jest zatem koniecznością w rzeczywistości, w której różnego rodzaju zagrożenia stają się codziennością. Absolwenci tej specjalności zdobędą umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz będą przygotowani do prowadzenia zajęć, w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z nową Podstawą Programową oraz szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP w organizacjach. Uzyskają kwalifikacje specjalisty z zakresu BHP.
Сайт www університету: www.wsb.net.pl

Контакт:

ul. Starzyńskiego 2
11-200 Bartoszyce
tel. 696 060 056
Privacy Policy