Радом, Польща

Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Бакалавр - інженер
мова навчання: польськанавчання на ..мові польській
Напрями навчання: інженерно-технічна
систем освіти: денна форма, заочна форма
Сайт www університету: www.uniwersytetradom.pl
Privacy Policy