Радом, Польща

Електротехніка

Elektrotechnika

Аспірантура - Магістр
мова навчання: польськанавчання на ..мові польській
Напрями навчання: інженерно-технічна
систем освіти: денна форма, заочна форма
Absolwent kierunku Elektrotechnika otrzymuje gruntowną wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych technicznych, niezbędnych dla inżyniera elektryka. Posiada umiejętności związane z: elektryką, automatyzacją procesów przemysłowych, komputerowymi systemami sterowania, telematyką (telekomunikacja + informatyka), energochłonnością układów napędowych, informatyką stosowaną, nowoczesnymi technikami komputerowymi, gospodarką elektroenergetyczną, zarządzaniem w gospodarce rynkowej. 

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w: przedsiębiorstwach energetycznych sektora państwowego i prywatnego, zakładach energetyki przemysłowej, placówkach naukowo-badawczych i biurach projektowych, firmach prywatnych, instytucjach badawczych i konsultingowych.
Сайт www університету: www.uniwersytetradom.pl
Privacy Policy